De onroerende voorheffing is een belastingvorm die ieder jaar betaald moet worden. De belasting geldt op alle onroerende goederen die op Belgisch grondgebied liggen en wordt betaald door de eigenaren van de onroerende goederen.