Ook wel “hypotheek alle sommen” of “hypotheek alle schulden” genoemd. Een hypotheek die op een woning wordt gevestigd ter zekerheid van alles wat een schuldenaar aan zijn schuldeiser is verschuldigd en alles wat de schuldenaar ooit aan zijn schuldeiser zal verschuldigd zijn. De hypotheek is met andere woorden recyclebaar voor toekomstige schulden, waardoor de hoge kosten voor een hypotheekstelling worden vermeden.

Een omnibushypotheek wordt veelal afgedongen door banken en maakt toekomstige commerciële handelingen met de schuldenaar eenvoudiger. Als de schuldenaar nieuwe kredieten wil afnemen heeft de bank meteen de nodige waarborgen in handen en is de bank steeds gedekt. Hierdoor zal de bank eenvoudiger een lening toekennen, vaak ook aan gunstigere voorwaarden. Anderzijds is de schuldenaar veelal gebonden aan één financiële instelling, gaan concurrentievoordelen verloren en houdt het een risico op schuldophoping in.