Het verplaatsen van een deel van de productieactiviteiten/bedrijfsprocessen naar een ander land. Voornamelijk vanwege de lage lonen in dat land en met als voornaamste doel een verwezenlijking van een besparing op de productiekosten.