Ook de toevallige belastingplichtige genoemd. Een persoon die handelingen stelt die geen economische activiteit uitmaken en volgens de normale regels dus niet belastingplichtig is, maar waarbij men van rechtswege of door de eigen uitdrukkelijke keuze toch aan de btw-regeling onderworpen is.

In de praktijk wordt er vaak voor de occasionele belastingplicht gekozen door personen die een goed laten bouwen onder het btw-stelsel en het vervolgens opnieuw snel willen verkopen. Als occasionele belastingplichtige kan hij dan de btw terugkrijgen. Ook particulieren die in België een nieuw voertuig verkopen aan een koper die in het buitenland, doch in de EU, gevestigd is, beschikt over het aftrekrecht.