Bij een aandeel spreek je over de koers of de prijs maar niet zo bij een fonds. Daar heb je het over de netto inventariswaarde per aandeel. Je kan de netto inventariswaarde of NIW berekenen door de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd samen te tellen en vervolgens te delen door het aantal aandelen verkocht door het fonds.

De NIW van een fonds maakt het mogelijk om de trends (dalend of stijgend) eenvoudiger op te volgen. De berekening van de NIW gebeurt telkens pas op het einde van een beursdag.