Met het netto activa van een bedrijf wordt het eigen vermogen van de onderneming bedoeld. Alles wat het bedrijf in zijn bezit heeft min de schulden.