Natura 2000 is een Europees project dat het behoud en het herstel van biodiversiteit ambieert, zowel wat de bescherming van biotopen als de bescherming van habitats betreft. Hiervoor werden overal in Europa beschermde natuurgebieden vastgelegd waarvoor aangepaste regels gelden met betrekking tot ruimtelijke ordening, verkeer, industrie en landbouw.

Ongeveer 12% van het Vlaams grondgebied valt onder het Natura 2000-natuurgebied en in Wallonië loopt dat cijfer zelfs op tot 13%. Vooral voor de industrie heeft dat grote gevolgen, maar ook voor de erfbelasting en successierechten is dat het geval. Een voorbeeld daarvan is de Waalse vrijstelling van successierechten voor gronden die in Natura-2000 gebieden gelegen zijn.