Afkorting voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’ zijnde een specifieke richtlijn opgelegd aan beleggersdiensten. Deze richtlijn streeft de bescherming van de beleggers en de integriteit van de beleggersdiensten en – markt na. Bovendien tracht deze richtlijn ook een ‘eerlijke transparante efficiënte geharmoniseerde en geïntegreerde Europese financiële markt‘ te bekomen. In de praktijk gaat het met andere woorden om concrete beschermingsregels ten voordele van de beleggers.