Deze ratio geeft aan in welke mate een onderneming haar schulden op korte termijn kan betalen. Het gaat hierbij om schulden met een looptijd korter dan een jaar.