Het leverancierskrediet moet gezien worden als de tegenhanger van het klantenkrediet. Het betreft het aantal dagen betalingsuitstel van een onderneming ten opzichte van haar leverancier. Alhoewel het als onderneming aangewezen is om een zo hoog mogelijk leverancierskrediet te verkrijgen staan beleggers hier soms ook argwanend tegenover. Voor hen is het dan ook moeilijk om in te schatten of een hoog leverancierskrediet gelijk staat aan een goede vertrouwensrelatie of eerder aan het niet in staat zijn om voldoende vlot aan haar betalingsverplichtingen uit te voeren.