Een bijzondere en gereglementeerde huurovereenkomst waarbij de verhuurder een woning verhuurt aan de huurder tot zijn overlijden.

De huurovereenkomst loopt automatisch af wanneer de huurder sterft. Hierbij beschikt enkel de huurder over het recht om de huurovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden, tenzij de huurovereenkomst zelf anders zou bepalen. Het is aangeraden om de levenslange huurovereenkomst bij authentieke akte op te stellen (notaris), anders is de levenslange huurovereenkomst niet tegenstelbaar ten opzichte van derden. Dit wil zeggen dat de huurovereenkomst dan wel geldig is tussen de partijen, maar bijvoorbeeld niet wanneer een nieuwe eigenaar de woning koopt. De nieuwe eigenaar moet de inhoud van de levenslange huurovereenkomst dan niet respecteren.