Een situatie waarbij de ene partij aan de andere bevoegdheid geeft om in zijn naam en voor zijn rekening een bepaalde rechtshandeling te stellen. Hoewel lastgeving vaak contractueel wordt overeengekomen, kan lastgeving ook op basis van de wet (bv. het ouderlijk gezag) of door een gerechtelijke beslissing geschieden.

Lastgeving wordt onder andere gebruikt om een vastgoedmakelaar (lasthebber) de opdracht te geven om een welbepaald onroerend goed te kopen, in naam en voor rekening van een kandidaat-koper (lastgever) en dit voor een welbepaalde prijs(marge) en onder een aantal voorwaarden. De vastgoedmakelaar moet dan alle nodige en redelijke inspanningen doen, zonder dat van hem verwacht kan worden dat hij ook effectief in zijn opzet slaagt. De vastgoedmakelaar ontvangt daarvoor een loon. Ten aanzien van de verkoper is het steeds duidelijk wie de effectieve kandidaat-koper is. Ook zijn de registratiebelastingen of -rechten slechts één keer verschuldigd.