De rente die men krijgt voor leningen op lange termijn (looptijd > 1 jaar). In normale gevallen is de langetermijnrente hoger dan de kortetermijnrente toch is dit geen vaststaand feit en kan dit bij een inverse rentestructuur net omgekeerd zijn.