Kredietrating vertaalt de kredietwaardigheid van een bedrijf financiële instelling of zelfs land. Enkel gespecialiseerde instellingen (ratingbureaus) mogen zo’n kredietrating verstrekken. De beste rating is de AAA-rating de slechtste rating is dan weer een D. Een kwalificatie wordt toegekend op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens.