Een overeenkomst waarbij een partij van de ander een kapitaal of een goed verkrijgt, in ruil voor het instaan in diens onderhoud, voeding, verzorging en huisvesting.

Dit type overeenkomst wordt soms gebruikt om een onroerend goed over te maken, terwijl men er toch kan blijven wonen in een eigen kamer of studio. De ontvanger moet dan instaan voor de zorg-, voeding- en onderhoudskosten van de overdrager. Het gaat dan ook om een kanscontract omdat het onduidelijk is hoe lang de overdrager zal blijven leven of welke zorgkosten noodzakelijk zullen zijn. Het mag niet in verwarring worden gebracht met een lijfrenteovereenkomst, waarbij een vaste periodieke vergoeding wordt bedongen en waarop specifieke wettelijke regels van toepassing zijn.