De rente die men krijgt voor leningen op korte termijn (looptijd < 1 jaar). In normale gevallen is de kortetermijnrente lager dan de langetermijnrente toch is dit geen vaststaand feit en kan dit bij een inverse rentestructuur net omgekeerd zijn.