De koopkracht geeft de mate aan waarin men goederen en diensten kan aankopen voor een bepaalde vaststaande som geld. De koopkracht zal met andere woorden afhankelijk zijn van zowel inflatie als deflatie (en dus alsook van de verhouding tussen de prijs en de vraag naar goederen en/of diensten).