De koers-winstverhouding, ook price to earnings of P/E ratio genoemd, is een veelgebruikte indicator door beleggers. Het is een onderdeel van de fundamentele analyse waarbij men strikt naar een bedrijf, zijn cijfers en omgevingsfactoren kijkt. Hoe interpreteer je deze ratio en hoe kan je er beleggingsbeslissingen op baseren? Eén eenvoudig cijfer vertelt alvast een uitgebreid verhaal.

Wat vertelt de koers-winstverhouding?

De P/E ratio berekent de marktwaarde van een aandeel ten opzichte van de winst die het bedrijf maakt per aandeel. Dus eigenlijk kan je hieruit stellen dat uit de koers-winstverhouding blijkt wat de markt, of de belegger, bereid is te betalen voor een aandeel op basis van de huidige inkomsten. De koers-winstverhouding is maw de verhouding tussen de huidige koers van een aandeel en de winst per aandeel.

Aan de hand van dit cijfer gaat de markt beginnen rekenen. Stel dat de winst stijgt met een bepaald bedrag, in welke verhouding zal dan ook de koers van het aandeel stijgen? De toekomstige winst van een bedrijf wordt vaak berekend aan de hand van huidige cijfers en trends, zeker voor stabiele bedrijven. Voor volatielere bedrijven zoals in biotechnologie, is deze inschatting eerder gestoeld op verwachtingen dan op reële cijfers.

Gebruik P/E ratio als leidraad

Deze koers-winstverhouding indiceert een al dan niet positief verloop van het aandeel. De totaliteit van alle koers-winstverhoudingen geeft aan of de aandelenmarkt (te) hoog gewaardeerd wordt. In het Engels kennen we dit als de Price Earnings Ratio (P/E). 

Koers-winstverhouding is geen heilige graal. Net zoals vele indicatoren dient men ook de P/E ration in verhouding met andere ratio’s en analyses te te bekijken. Vaak wordt gezegd dat de aandelenkoersen van bedrijven met een lage P/E ondergewaardeerd zijn en een hoge P/E overgewaardeerd. Dit is voor het gros van de bedrijven ook een correcte inschatting, maar boekhoudkundige ingrepen kunnen een vertekend beeld vormen.

Berekening koers-winstverhouding

Vergelijk steeds de P/E’s op basis van de dezelfde berekening. Elke analist heeft zijn eigen methode. Sommigen corrigeren voor bepaalde boekhoudkundige ingrepen, anderen niet. Het is belangrijk dat je appelen met appelen vergelijkt als je een goede inschatting wilt maken. Bij online brokers of gespecialiseerde vakbladen vind je vaak cijfers die op dezelfde wijze zijn berekend.

De koers-winstverhouding is vaak voor het voorbije jaar berekend. Wat ook voor een vertekening kan zorgen. Een bedrijf dat acht maanden geleden nog prima cijfers voorlegde kan een goede P/E ratio hebben. Maar misschien hebben ze een tweetal weken geleden wel een winstwaarschuwing gekregen omdat een concurrent met een beter product op de markt komt.

Een iets nauwere analyse van een bedrijf is dus steeds aangewezen. Gebruik P/E in eerste instantie om een shortlist te maken van bedrijven die een lage tot normale waardering hebben. Op deze shortlist kan je dan andere analyses uitvoeren.

Voorbeeldje

Een bedrijf met een aandeel met een waarde van 100 euro boekt 10 euro winst. Dan is de koerswinstverhouding 10. Daalt de waarde van het aandeel naar 90 maar blijft de winst gelijk dan daalt de koerswinstverhouding op zijn beurt naar 9. In dit voorbeeld mag je concluderen dat het aandeel goedkoper is geworden. Een lagere koerswinstverhouding kan ook impliceren dat er meer winst wordt gemaakt. 

Amazon als extreem voorbeeld

Amazon, de grootste online retailer, heeft bijvoorbeeld een koers-winstverhouding van om en bij de 93 gehad, wat ontzettend hoog is. Hieruit zou blijken dat de koers van het aandeel veel te hoog gewaardeerd, is voor de relatief lage winst die het maakt. Nu is het zo dat winst sterk kan worden beïnvloed. Hoe meer kosten een bedrijf zet tegenover zijn omzet, hoe lager de winst wordt. Hierdoor kan het P/E ratio snel stijgen.

Amazon heeft een duidelijke bedrijfsstrategie van investeren en groeien. Het bedrijf wil zijn marktaandeel steeds vergroten en doet constant investeringen. Hierdoor blijft zijn geboekte winst relatief laag, ondanks een ontzettend hoge omzet. Zo zie je maar dat koers-winstverhouding iets vertelt, maar niet het gehele verhaal.

Bekijk meer dan de k/w-verhouding

De koers-winstverhouding is een nuttige ratio, gebruik hem echter niet op zichzelf staand om je beleggingsbeslissingen op te baseren. Net zoals andere technische indicatoren of fundamentele analyses dient je ook de P/E ratio in zijn geheel te bekijken. Gebruik deze indicator hoofdzakelijk bij bedrijven zonder hoge volatiliteit en een regelmatige kasstroom voor de beste inschatting.

Synonyms:
P/E ratio, Price vs Earnings Ratio