Wanneer er een positief verschil is tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van een (financieel) product met een notering dan is er sprake van een koerswinst. Dit is het tegengestelde van een koersverlies waarbij er een negatief verschil is tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van bijvoorbeeld aandelen of obligaties.