Een overeenkomst tussen verschillende ondernemingen met als doelstelling de concurrentie te beperken. In deze overeenkomst worden allerhande bedingen opgenomen om deze hoofddoelstelling te bewerkstelligen. Op basis van deze bedingen kan er gesproken worden over een prijskartel (prijsafspraken) productiekartel (productionele afspraken) researchkartel of calculatiekartel. Over het algemeen treffen we een dergelijk kartel voornamelijk aan bij een oligopolistische marktsituatie.