Dit is de plaats waar vermogenstitels met een lange looptijd (> 1 jaar) verhandeld worden. Er bestaan in feite twee soorten kapitaalmarkten:

  • De openbare kapitaalmarkt: toegankelijk voor iedereen (= openbaar)
  • De onderhandse kapitaalmarkt: enkel toegankelijk voor professionele beleggers