Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het balanstotaal en de omzet. Het bekomen percentage bepaalt de kapitaalintensiviteit van de onderneming. Met dit percentage kan je de kapitaalbehoefte ramen volgens de verwachte omzet. Een hoger percentage duidt op een hogere mate van kapitaalintensiviteit een lager percentage duidt op het omgekeerde.