Bij de investering wordt er een garantie gegeven dat men op de vervaldag minimaal het gewaarborgde kapitaal (wat kan verschillen van het belegde kapitaal) terugkrijgt. In tegenstelling tot kapitaalbescherming gaat het om een juridisch afdwingbare garantie al dan niet bestaande uit formele of materiële waarborgen.