Bij de investering wordt er een garantie gegeven dat men op de vervaldag minimaal het belegde kapitaal terugkrijgt. Verlies (inflatie buiten beschouwing gelaten) is met andere woorden geen optie. Toch verdient dit enige kritische noot: in de praktijk worden geen formele of materiële waarborgen gegeven dat men effectief het belegde kapitaal terug zal krijgen het gaat met andere woorden louter om een ‘morele verplichting’.