Het kadastraal inkomen wordt ook wel K.I. genoemd. Het is een jaarlijks inkomen dat niet echt bestaat maar fictief wordt opgesteld. Het inkomen geeft weer wat de woning je zou opbrengen als je het zou verhuren tegen de normale voorwaarden die op dat moment gelden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de huurmarkt op het referentietijdstip van 1 januari 1975. Het kadastraal inkomen is de basis voor de heffing van bepaalde belastingen op inkomsten uit onroerend goed in België. Door dit inkomen te bepalen worden er bepaalde belastingen berekend op een pand.