Het kadaster is de naam van een openbaar register. Dit register wordt gebruikt om de waarde de oppervlakte en de plaats van onroerend goed in België vast te leggen. Ieder onroerend goed wordt in het register opgenomen. Het kadastraal inkomen dat in het kadaster staat per onroerend goed is de basis voor de heffing van bepaalde belastingen op inkomsten uit onroerende goederen. Denk hierbij aan de personenbelasting en de onroerende voorheffing op een onroerend goed.