Een kengetal dat, op basis van de standaard en globale warmtedoorgangscoëfficiënt en de compactheid van het gebouw, het thermisch verlies doorheen de gebouwschil aangeeft.

Het K-peil wordt naast het E-peil berekend en is belangrijk voor de verplichte energieprestaties die aan nieuwe gebouwen worden opgelegd. Het K-peil werd tot 2018 gebruikt voor woningen, maar is sindsdien vervangen door het S-peil. Het K-peil wordt wel nog steeds gebruikt voor industriële gebouwen.

Het K-peil wordt steeds per gebouw berekend en geldt sinds 2018 enkel nog voor nieuwe industriegebouwen. Een beter K-peil wordt onder andere bekomen door koudebruggen te beperken.