Boekhoudkundige post bij het dubbel boekhouden. In een dergelijke journaalpost worden alle verrichtingen uitgeschreven. Het gaat hierbij naast het bedrag om de verrichtingsdatum de verwijzing naar het verantwoordingsstuk de omschrijving van de verrichting het volgnummer en de vermelding of het al dan niet gaat om een debitering of creditering.