Dit is de theoretische waarde. De aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen en de schulden. De intrinsieke waarde van een aandeel is de totale waarde van de activa verminderd met de totale waarde van de passiva en gedeeld door de uitstaande aandelen.