Deze ratio geeft aan in welke mate de te betalen intrest wordt gedekt door de winst voor interestbetaling en belasting. Over het algemeen kunnen we stellen dat des te hoger deze waarde is (>1) des te veiliger de situatie is.