Een indexfonds is een beleggingsfonds dat de prestaties van een index probeert te kopiëren en zo mogelijk verslaan. Door een steekproef van de aandelen die noteren op een bepaalde index in een fonds op te nemen proberen fondsbeheerders dezelfde waardeontwikkeling te verkrijgen.