Een algemeen rechtsbeginsel dat gehanteerd wordt bij de interpretatie van fiscale wetgeving. Dit rechtsbeginsel stelt dat bij onduidelijkheid tijdens de interpretatie van de fiscale wetgeving de wettekst ten nadele van de fiscus en ten voordele van de belastingplichtige moet geïnterpreteerd worden.