De huurwaarborg is in het leven geroepen om de verhuurder te beschermen als de huurder zijn of haar plichten niet na wil of kan komen. De verhuurder kan de waarborg vragen bij het afsluiten van het huurcontract bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen tegen het niet betalen van huur of het beschadigen van de huurwoning.