De huursubsidie is een financiële tegemoetkoming die mensen met een laag inkomen kunnen krijgen. Je krijgt de huursubsidie als je van een slechte en onaangepaste woning naar een goede aangepaste woning verhuist. De huursubsidie is in feite een tegemoetkoming voor de hogere prijs van de huur.