Een bijzondere huurovereenkomst waarbij de huurder renovaties op zijn kosten zal uitvoeren en daarvoor, gedurende een bepaalde periode, een vermindering of afschaffing van de huurprijs bekomt.

Deze huurovereenkomst is wettelijk strikt geregeld, net omdat dergelijke woningen vaak niet voldoen aan de minimale eisen die aan huurwoningen worden gesteld. De geplande werken moeten dan wel tot doel hebben om de onvolkomenheden te verhelpen en de renovatiewerken moeten daarom strikt worden omschreven in de huurovereenkomst. Ook moet de huurovereenkomst duidelijk aangeven wanneer de werken moeten aanvangen en er moet een redelijke termijn voor de uitvoering van de werken, worden overeengekomen.

Van de verhuurder wordt een tegenprestatie verwacht. Meestal bestaat deze tegenprestatie uit de kwijtschelding of vermindering van de huurprijs. De tegenprestatie kan echter ook inhouden dat de verhuurder zich ertoe verbindt om de huurovereenkomst, zelfs voor persoonlijk gebruik, gedurende een bepaalde termijn niet te beëindigen.