De jaarlijkse aanpassing van de huurprijs of rente.

Indien het gaat om een woninghuurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats, schuift de wetgever een wettelijke regeling met betrekking tot de huurindexering naar voren. In dat geval moet de huurindexering worden gekoppeld aan de gezondheidsindex volgens de formule:

(Basishuur x nieuwe gezondheidsindex) / basisgezondheidsindex

Hierbij is de basisgezondheidsindex gelijk aan deze van de maand voor het sluiten van de huurovereenkomst (en dus niet van de maand voor de inwerkingtreding ervan). Het nieuwe indexcijfer is deze van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Verder zijn er nog een aantal regels van toepassing, bijvoorbeeld wat de beperkte termijn betreft waarin de verhuurder de huurindexering mag toepassen. Bij deze overeenkomsten is indexatie ook mogelijk indien het niet contractueel werd voorzien, bij handelshuurovereenkomsten en gemeenrechtelijke huurovereenkomsten moet het contract het expliciet toestaan.

In gemeenrechtelijke (huur)overeenkomsten zijn de partijen wel vrij om andere afspraken te maken. Hierbij mag je de indexering ook aan een andere index koppelen, zoals de consumptieprijsindex of de goudindex.