Het huurcontract is een officiële overeenkomst waarbij iemand een onroerend goed verhuurt aan een andere persoon. De overeenkomst wordt ook gesloten als een deel van een onroerend goed verhuurd wordt aan een andere persoon. Het huurcontract moet altijd ondertekend worden door de verhuurder en de huurder.