Een vorm van bewaargeving uit noodzaak, waarbij op de bewaarnemer (de uitbater van het hotel) een bewakings- en teruggaveplicht geldt. Het moet gasten van een hotel beschermen door de hoteluitbater een beperkte aansprakelijkheid toe te kennen.

Als gast in een hotel volstaat het om te bewijzen dat je met een aantal zaken het hotel bent binnengekomen en dat deze zijn verdwenen, alsmede de waarde van de verdwenen zaken. De hotelhouder moet daarbij de verloren gegane zaken vergoeden. Voertuigen en levende dieren vallen echter niet onder deze beschermingsregeling.

De aansprakelijkheid van het hotel is beperkt tot de dagelijkse logiesprijs van de slaapgelegenheid, te vermenigvuldigen met factor honderd. De aansprakelijkheid van een lokale B&B is dan ook beperkter dan de aansprakelijkheid van de uitbater van het Hilton Hotel. Bovendien kan een hotel zich hiervoor niet vooraf exonereren in haar algemene voorwaarden, hoewel dat wel vaker gebeurt.

In sommige gevallen is een hotel overigens wel onbeperkt aansprakelijk. Dat is het geval wanneer de zaak effectief in handen werd gegeven (bv. voor het dragen van de bagage naar de kamer) of wanneer de schade het gevolg is van een fout van de hotelhouder (bv. diefstal door hotelpersoneel).

In vier specifieke gevallen is de hotelhouder niet aansprakelijk: wanneer de schade het gevolg is van de fout van de gast of de personen die hem vergezellen, bij overmacht, bij gewapenderhand gepleegde diefstallen en indien de schade het gevolg is van een gebrek van de zaak (bv. ontploffing van smartphone door constructiefout aan de accu).

Bij het investeren in hotels is het belangrijk om na te gaan in welke mate het hotel zich beschermt tegen deze vorm van aansprakelijkheid, daar dergelijke aansprakelijkheidsclaims de winstmarge sterk kunnen beperken.