Een high yield bond of een junk bond is net hetzelfde. De twee worden als synoniemen gebruikt afhankelijk van de invalshoek. Wie enkel kijkt naar het rendement noemt het een high yield – hogeopbrengstenobligatie. Wie vooral het risico bekijkt zal het een junk bond of rommelobligatie noemen. In elk geval is het een obligatie met een lage waardering omwille van het hoge risico.