Een schenking van lichamelijke roerende goederen, zoals geld of meubelstukken, die onder bepaalde voorwaarden niet wordt belast. Een handgift is niet mogelijk voor aandelen op naam of onroerende goederen.

Opdat er sprake zou zijn van een handgift, moet er sprake zijn van een schenking van hand tot hand. Dat wil zeggen dat er een materiële overdracht moet zijn. Het volstaat niet alleen dat het eigendomsrecht wordt overgedragen, maar bovendien moet de ontvanger ook wezenlijk in het bezit zijn van het geschonkene. Daarnaast is een animus donandi (wil om te schenken) noodzakelijk en moet de begiftigde de schenking ook effectief hebben aanvaard. Dit alles moet ten slotte tijdens het leven van de schenker gebeuren.

In principe is er bij zo’n handgift geen schenkingsbelasting verschuldigd. Er worden enkel erf- of successiebelastingen geheven indien de schenker binnen een termijn van drie jaar na de schenking, zou overlijden.