Onder de grondlasten verstaan we de jaarlijkse belasting op onroerende goederen die op Belgisch grondgebied liggen.