Ook wel eens een ‘gouden handdruk’ genoemd. Het is een contractueel vastgestelde vergoeding voornamelijk gebruikt bij topfuncties waarbij de werknemer een bepaalde vergoeding krijgt bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze golden parachute kan afhankelijk gesteld worden van de wijze van beëindiging en bijvoorbeeld niet van toepassing zijn bij een beëindiging door de werknemer zelf. Over het algemeen gaat het vaak om hoge vergoeding wat veelal misnoegen opwekt bij werknemers of in de pers – zeker indien het gaat om herstructureringen binnen het bedrijf.