Een gevallen engel is vooral een term die op de obligatiemarkt gebruikt wordt. Obligaties die zeer betrouwbaar en solide waren maar die om een of andere redenen nu als risicovol geklasseerd worden noemt men in de financiële wereld “gevallen engelen”.

In de Verenigde Staten heeft men het over “fallen angels”. Bedrijven die moeite hebben om het hoofd boven water te houden én in een uitzichtloze situatie beland zijn.