Een markt waarbinnen beursorders worden doorgegeven via een financieel centrum. Dat financieel centrum zal deze orders dan centraliseren en voor ieder daarvan een orderboek samenstellen. Op deze manier kan een belegger toch beursorders uitvoeren zonder zijn tegenpartij gekend te moeten hebben.