De indexatie van het kadastraal inkomen opdat het zou voldoen aan de hedendaagse koopkracht.

Het kadastraal inkomen, hetgeen het fictief huurrendement van een woning vertegenwoordigt, werd voor het laatst in de jaren ’70 vastgesteld en is hierdoor niet langer representatief. Daarom indexeert men het kadastraal inkomen, op basis waarvan de te betalen belastingen worden bepaald.