Een periode waarin er een financiële verslaggeving wordt bijgehouden (jaarverslag en jaarrekening) in functie van het bepalen van de belastingaanslag. Bij een boekjaar te paard loopt deze periode niet gelijk met het kalenderjaar (zie ook: boekjaar).