Een ratio die de verhouding tussen de schulden op lange termijn en het eigen vermogen weergeeft. Een lagere gearing-ratio geeft een veilige situatie aan doch moet men rekening houden met sectorale eigenschappen. Bovendien is een te lage gearing-ratio ook niet aangewezen: hogere schulden duiden vaak op investeringen die ook de gerealiseerde winst ten goede komen.