Een future is een overeenkomst tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een hoeveelheid van een goed of een financieel instrument te verhandelen. De prijs waartegen men koopt of verkoopt in de toekomst wordt vastgelegd bij het aangaan van de overeenkomst.