Een fonds brengt middelen samen van individuele beleggers om dit kapitaal vervolgens namens de groep te beleggen in een portefeuille van aandelen en/of obligaties. Als belegger kan je intekenen op de participaties in een beleggingsfonds. Uiteindelijk koop je geen aandelen of obligaties van slechts één bedrijf wel een deeltje van verschillende bedrijven.

Een fonds wordt ook wel Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) genoemd.