De financiële autonomie geeft de mate aan waarin de onderneming financieel onafhankelijk is  id est de verhouding tussen het eigen vermogen en het permanent vermogen (bestaande uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen op lange termijn).